Postpensjonistene HedmarkPOSTPENSJONISTENE HEDMARK

Foreningen Postpensjonistene Hedmark ble stiftet den 4. april 1991, og vi teller i dag 260 medlemmer. Foreningen rekrutterer medlemmer fra alle kommuner i Hedmark med unntak av 6 kommuner i sør-fylket, som omfattes av Romerike og Glåmdal avdeling. Av vedtektene fra stiftelsestidspunktet fremgår bl.a. følgende vedrørende foreningens formål: Fremme postpensjonistenes interesser, spesielt på det sosiale og kulturelle området. På stiftelsesmøtet
ble det valgt et interimstyre som fungerte frem til det første ordinære årsmøtet den 4. mars 1992. På dette årsmøtet ble Kjell Andersen valgt til foreningens første leder, mens dagens leder er Johanne Lillevik.

VELKOMMEN

Velkommen til Postpensjonistene Hedmark sin nye hjemmeside. Siden er under utarbeidelse, og det vil fremover være nødvendig med både endringer og justeringer. Vi vil imidlertid gjøre vårt beste for å få til en leseverdig og informativ hjemmeside. Vi ber om forståelse for at vi må kunne prøve og feile litt. Har du synspunkter til sidens utforming, innhold mv. så vil vi gjerne at du gir oss dine tilbakemeldinger.

_____________________________________________________________________________________________________________________________Hjemmesiden

En ny og forbedret utgave av hjemmesiden er under utarbeidelse.  Denne siden vil derfor ikke bli oppdatert inntil videre